Bij aankomst festival aanmelden van aanwezigheid op secretariaat van The Movement (indien dit dezelfde dag is als je shift, min een uur voor je shift aanmelden)
 
Min 30 min aanwezig te zijn voor aanvang van de shift op secretariaat van The Movement (verschilt van festival tot festival)
 
Medewerkers dienen nuchter te zijn bij aanvang en dit tot het einde van de shift. (geen drugs & alcohol) Ook allerhande soorten narcotica worden ten strengste verboden.(leidt tot verwijdering uit de VZW)
 
Diefstal, vandalisme, illegale praktijken worden niet getolereerd en leiden tot uitsluiting van de VZW.
 
Bij het zien van onregelmatigheden zoals diefstal, vechtpartijen, vandalisme e.d. steeds melding doen aan de verantwoordelijke.
 
Materiaal in bruikleen van VZW The Movement respectvol behandelen
 
Geen misbruik van Walkie talkies en de ter beschikking gestelde kanalen
 
Opgelegde taken volledig en naar best vermogen vervullen
 
Systemen zoals polsbandjes eerbiedigen en opvolgen
 
Medewerkers kledij moet worden gerespecteerd.
 
Post mag enkel worden verlaten in samenspraak met de verantwoordelijke.
 
Medewerkers worden niet geacht om TV of radio-interviews te geven, noch schrijvende pers te woord te staan.
 
Medewerkers worden geacht vriendelijk, rustig en kalm te reageren op alle situaties en nodeloos agressief en uitlokkend gedrag worden niet getolereerd.
 
Kledingvoorschriften: lange donkere broek(geen bermuda of short) en vest, deftig en stevig (gesloten) schoeisel en voorzie bescherming tegen de regen en/of kou indien nodig.
 
Indien er zich zware incidenten voordoen zoals brand of zware ongevallen, wacht dan steeds op de nodige richtlijnen van verantwoordelijke en onderneem niets op eigen initiatief.
 
Mochten er zich mensen aanbieden van inspectiediensten zoals arbeidsinspectie, sociale inspectie e.d. waarschuw dan steeds de verantwoordelijke dewelke op zijn beurt iemand van het bestuur verwittigt